Skip to main content

Umowa licytacyjna

» Umowa licytacyjna (PDF)

Przekazanie podlega następującym warunkom:

1. Opłata za licytację wynosi 20% plus VAT z wpływów z licytacji.
2. Dostawca zapewnia, że jest właścicielem dostarczonego przedmiotu lub posiada prawny, względnie umowny zastaw dostarczonego przedmiotu i że nie są mu znane prawa osób trzecich.
3. Ponadto obowiązują ogólne warunki licytacji, które akceptuję.
4. Zgadzam się na przechowywanie moich danych zgodnie z określonym tutaj przeznaczeniem.

Warunki licytacji

obejrzyj teraz