Skip to main content

Umowa licytacyjna

Hinweis für Safari Nutzer: Manchmal kommt es beim Klick auf die PDF zu einer Fehlermeldung "Blockiertes Plugin". Probieren Sie dann bitte mit der rechten Maustaste auf den PDF Link zu klicken und wählen Sie "Verknüpfte Datei laden". Danach befindet sich die PDF in ihrem Downloads Ordner.

» Umowa licytacyjna (PDF)

Przekazanie podlega następującym warunkom:

1. Opłata za licytację wynosi 20% plus VAT z wpływów z licytacji.
2. Dostawca zapewnia, że jest właścicielem dostarczonego przedmiotu lub posiada prawny, względnie umowny zastaw dostarczonego przedmiotu i że nie są mu znane prawa osób trzecich.
3. Ponadto obowiązują ogólne warunki licytacji, które akceptuję.
4. Zgadzam się na przechowywanie moich danych zgodnie z określonym tutaj przeznaczeniem.

Hinweis für Safari Nutzer: Manchmal kommt es beim Klick auf die PDF zu einer Fehlermeldung "Blockiertes Plugin". Probieren Sie dann bitte mit der rechten Maustaste auf den PDF Link zu klicken und wählen Sie "Verknüpfte Datei laden". Danach befindet sich die PDF in ihrem Downloads Ordner.

Warunki licytacji

obejrzyj teraz