Skip to main content

Ogólne warunki licytacji

magazyn

  1. Wraz z udziałem w licytacji akceptowane są następujące warunki licytacji.
  2. Licytacja odbywa się w imieniu i na rachunek osoby trzeciej. Do licytacji zostają dopuszczeni tylko ci Oferenci, którzy wcześniej wylegitymowali się dowodem osobistym i posiadają numer oferenta. Dopłata wynosi zazwyczaj 20% plus VAT. Rozbieżności będą ogłaszane oddzielnie.
  3. O przybitce decyduje prowadzący aukcję. Możliwa jest aukcja wygrana z zastrzeżeniem. Luedtke Versteigerungen GmbH może dochodzić cen kupna i innych wierzytelności we własnym imieniu i na rachunek strony trzeciej.
  4. Przedmiot lub pojazd wystawiony na licytację musi zostać natychmiast opłacony, w przeciwnym razie będzie musiał zostać ponownie wystawiony na licytację. Ten ostatni nie jest uprawniony do żadnych dodatkowych dochodów; jest dopuszczany do kolejnej oferty, ale do przyszłych aukcji już nie.
  5. Przybitka na rzecz Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, ma miejsce po trzech wywołaniach (wezwaniach).
  6. Wraz z przybitką przedmiot lub pojazd wystawiony na licytację uważa się za przekazany Kupującemu, a tym samym odpowiedzialność i ryzyko przypadkowego zagubienia, utraty lub uszkodzenia przez ogień, wodę, burzę, kradzież itd. przechodzi na Kupującego.
  7. Przedmiot lub pojazd wystawiony na licytację zostanie przekazany dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty. Wywiezienie przedmiotów, względnie pojazdu Kupujący przeprowadza na własne ryzyko i rachunek. Za wszelkie szkody spowodowane przez Kupującego w magazynie firmy składującej i na terenie przyległym, ten ostatni ponosi pełną odpowiedzialność. Wszyscy odwiedzający licytację ponoszą odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody.
  8. Przedmiot wystawiony na licytację musi zostać odebrany nie później niż następnego dnia roboczego. Za późniejszy odbiór pobierana będzie opłata za przechowywanie w wysokości 50,00 € (netto) za dzień. Pojazdy wystawione na licytację muszą być odebrane w ciągu jednego tygodnia. W przypadku późniejszego odbioru, pobierane będą opłaty postojowe w wysokości 25,00 € za dzień.
  9. Przedmioty i pojazdy wystawione na licytację będą sprzedawane na licytacji w takim stanie, w jakim się znajdują. Nie udziela się gwarancji na jakość, stan, kompletność, oczywiste lub ukryte wady obiektów kupionych w drodze licytacji. Wszelkie reklamacje są wykluczone.
  10. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki podczas oględzin, licytacji i odbioru. Uruchamianie wystawianych pojazdów, maszyn, technologii jest zabronione.