Skip to main content

Usługi

O nas

Oprócz wszelkiego rodzaju licytacji specjalizujemy się w egzekwowaniu roszczeń z tytułu prawa zastawu wynajmującego lokal oraz w postępowaniach zgodnie z § 885a ZPO dla niemieckiej branży mieszkaniowej:

Postępowanie zgodnie z § 885 a ZPO oferuje Państwu opłacalną i prawnie bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnej kosztownej eksmisji. Luedtke Versteigerungen GmbH działa w tej dziedzinie na terenie całych Niemiec od czasu wprowadzenia modelu berlińskiego w 2006 roku. Wszystkie powiadomienia prawne są wykonywane za Państwa. Obserwację postępowań i przeprowadzanie licytacji prowadzi wieloletni starszy komornik sądowy oraz publicznie mianowany i zaprzysiężony licytator Thomas Luedtke.

Nawet w sprawach spadkowych osiągamy szybką eksmisję w drodze prawa zastawu wynajmującego lokal. Wszelka korespondencja z urzędami, sądami spadkowymi, kuratorami spadku i spadkobiercami jest przejmowana przez nas. Z reguły otrzymają Państwo swoje mieszkanie z powrotem opuszczone w ciągu dwóch miesięcy od powiadomienia o śmierci. Dochody z późniejszego wykorzystania inwentarza mieszkaniowego wliczane są do kosztów.

Z powodzeniem przeprowadziliśmy już kilka tysięcy postępowań.

Przy przestawieniu postępowania na § 885a ZPO istnieją następujące korzyści:

 • Nie ma obowiązku wpłacania zaliczki.
 • Nie ma obowiązku dostarczenia kapitału.
 • Nie ma kosztów za niepotrzebny dojazd firmy transportowej do opuszczonych już mieszkań.
 • Koszty eksmisji powstają tylko w przypadku rzeczywistych wymagań, ponieważ odpady nie nadające się do powtórnego przetworzenia itp. mogą być usunięte po niskich kosztach.
 • Nie ma kosztów w przypadku dobrowolnego, samodzielnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika.
 • Możliwość łatwego usuwania odpadów w przypadku przedłożenia oświadczenia o własności przez dłużnika
 • Wliczenie dochodów z licytacji do kosztów
 • Rachunek z zestawieniem dochodów na końcu postępowania

Według publikacji dużej berlińskiej spółdzielni mieszkaniowej, do której należy ok. 70 000 lokali mieszkalnych, w 2006 roku wydano jeszcze 1 506 000,-- € na przeprowadzanie eksmisji. Po przejściu na model berliński w 2007 roku koszty wyniosły 342 000,-- €. W 2012 roku w końcu „tylko” 207 000,-- €. Oszczędności w latach 2007-2012 wyniosły następnie 3,12 mln €!. To jest 3,12 miliona euro, których wynajmujący nawet nie musi wydawać i których nie musi dochodzić od byłych najemców. Wynajmujący i dłużnicy w niepewnej sytuacji finansowej są w równym stopniu odciążani!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Nasz serwis dla Państwa

 • Prawnie bezpieczny, tani i nieskomplikowany
 • Krótkie terminy
 • Przejęcie wszystkich powiadomień prawnych
 • Postępowanie prowadzone jest przez ustanowionych publicznie i zaprzysiężonych licytatorów oraz emerytowanych starszych komorników sądowych.
 • Sporządzanie urzędowych poświadczeń
 • Najlepsze dochody! Nasze licytacje są regularnie odwiedzane przez wielu potencjalnych kupujących!

Licytacje i realizacje

 • Licytacje z tytułu prawa zastawu wynajmującego lokal
 • Licytacje z tytułu magazynowania i prawa zastawu spedycji, w tym samoobsługowe
 • Licytacje z tytułu prawa zastawu zleceniobiorców
 • Licytacje spadkowe z tytułu prawa zastawu wynajmującego lokal
 • Licytacje dla urzędów
 • Licytacje lombardów
 • Licytacje partycyjne