Skip to main content

Formularz zgłoszenia

Wskazówka: W trakcie licytacji zostanie sporządzony zapis audio/wideo z licytacji w celu wyjaśniania ewentualnych akustycznych nieporozumień ofert; zapis ten zostanie usunięty bezpośrednio po zakończeniu licytacji/potwierdzeniu ofert.

» Formularz zgłoszenia (PDF)

Proszę przynieść na licytację wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dowód osobisty i ewentualnie zaświadczanie o zameldowaniu.

Hinweis für Safari Nutzer: Manchmal kommt es beim Klick auf die PDF zu einer Fehlermeldung "Blockiertes Plugin". Probieren Sie dann bitte mit der rechten Maustaste auf den PDF Link zu klicken und wählen Sie "Verknüpfte Datei laden". Danach befindet sich die PDF in ihrem Downloads Ordner.

Warunki licytacji

obejrzyj teraz