Skip to main content

Formularz zgłoszenia

Wskazówka: W trakcie licytacji zostanie sporządzony zapis audio/wideo z licytacji w celu wyjaśniania ewentualnych akustycznych nieporozumień ofert; zapis ten zostanie usunięty bezpośrednio po zakończeniu licytacji/potwierdzeniu ofert.

» Formularz zgłoszenia (PDF)

Proszę przynieść na licytację wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dowód osobisty i ewentualnie zaświadczanie o zameldowaniu.

Warunki licytacji

obejrzyj teraz