Skip to main content

Najczęściej zadawane pytania

Licytacja z mieszkania

 

Aby wziąć udział w licytacji, potrzebny jest dowód osobisty.

Tak, każdy może w niej uczestniczyć. Licytacja ma charakter publiczny.

Licytacja inwentarza mieszkań i piwnic odbywa się w całości. Oznacza to, że Oferent, który zaoferował najwyższą cenę, wygrywa licytację na wszystkie przedmioty znajdujące się w mieszkaniu i piwnicy. Mieszkanie i piwnica muszą być pozamiatane przez Kupującego. Dokumenty i dane osobowe, jak również rzeczy, które oczywiście są własnością osób trzecich (np. artykuły medyczne, dekodery od operatorów telewizji kablowej) nie będą wystawiane na licytację i muszą pozostać w mieszkaniu.

Z reguły nie pobiera się żadnych dopłat. W przeciwnym razie wysokość dopłaty zostanie ogłoszona z wyprzedzeniem.

Nie, płatność musi być dokonana niezwłocznie.

Nie, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

Nie, nie udziela się gwarancji na jakość i stan przedmiotów. Podczas oględzin będą Państwo mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem danego przedmiotu.

W takim przypadku my się zajmiemy opróżnieniem, a Państwa obciążamy kosztami. Z tego powodu pobieramy kaucję w odpowiedniej wysokości, która zostanie zwrócona dopiero po całkowitym i terminowym opróżnieniu mieszkania.

Nie będą one wystawiane na licytację, lecz muszą być nam przekazane wraz z dokumentami.

Licytacje magazynowe i licytacje w hali aukcyjnej

 

Aby wziąć udział w licytacji, potrzebna jest karta oferenta. Jest to numer, który otrzymują Państwo po okazaniu ważnego dowodu osobistego w dniu licytacji. Kartę oferenta wydaje się po opłaceniu kaucji w wysokości 5 €.

Tak, każdy może w niej uczestniczyć. Licytacja jest otwarta dla publiczności.

Za przedmiot należy zapłacić niezwłocznie po licytacji. Płatność jest możliwa za pomocą karty płatniczej EC lub przelewu bezpośredniego na komputerze na miejscu.

Dopłata wynosi 20% plus VAT.

Nie, płatność musi być dokonana niezwłocznie.

Odbiór możliwy jest w dniu licytacji do godziny 17.00 oraz następnego dnia roboczego do godziny 17.00. W przypadku opóźnionego odbioru naliczane są opłaty za przechowywanie.

Licytacja trwa 3 godziny. Szczegóły patrz „Aktualne terminy“.

Przedmioty złote i srebrne nie są liczone poniżej wartości materiału. Minimalna oferta zostanie ogłoszona w razie potrzeby.

Nie, zwrot nie jest możliwy.

Nie, nie udziela się gwarancji na jakość i stan przedmiotów. Podczas oględzin będą Państwo mieli okazję do zapoznania się z aktualnym stanem danego przedmiotu.