Skip to main content

Licytacja pojazdów policyjnych

tba - Termin wird demnächst bekanntgegeben

Na licytację wystawiane są różne zabezpieczone pojazdy berlińskiej policji, inne pojazdy oraz rowery.

rozpoczęcie oględzin
...

Ort
firmy Gollnau
Hauptstr. 62
16348 Wandlitz, Schönwalde

 

Harmonogram
O godz. 08:00 rozpoczęcie oględzin
bis 10.30 Uhr - Registrierung und Anmeldung
Od godz. 11:00 licytacja pojazdów mechanicznych

Oferty
Oferty można składać tutaj za pośrednictwem Internetu: https://luedtke-auktion-online.de/

Zasady higieny
obowiązek noszenia maseczki (zakrywanie ust)
zachowanie odległości dwóch metrów od innej osoby

Informacja odnośnie do katalogów
W razie potrzeby proszę osobiście wydrukować katalog. W miejscu przeprowadzania aukcji otrzymacie Państwo wydrukowaną wersję za kwotę 2,00 euro.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat licytacji.

Oferty składane są przez podanie numeru Oferenta; ostatnia oferta wygrywa licytację. Po wygraniu licytacji otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie, pod warunkiem, że w ciągu dwóch dni roboczych dokonają Państwo przelewu należnej kwoty na konto Luedtke-Versteigerungen GmbH. Na miejscu mają Państwo również możliwość zapłaty kartą Girocard lub przelewem za pośrednictwem komputera.

Płatność gotówką nie jest możliwa. Płatność bezgotówkowa możliwa jest również za pośrednictwem karty Girocard Państwa banku. Zwiększenie limitu karty można wcześniej uzgodnić z bankiem! Płatność kartą kredytową niestety nie jest możliwa..

Po wpływie zapłaty otrzymają Państwo wszelkie dokumenty pojazdu oraz potwierdzenie wydania. Pojazd zostanie Państwu przekazany na terenie licytacji po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Dopłaty

 • Zabezpieczone pojazdy policji 0%
 • Zajęte pojazdy prokuratury i inne pojazdy 20%

Oględziny odbywają się w dniu licytacji od godz. 09.00. Nie jest możliwe uruchamianie pojazdów i wręczanie kluczyków.

Wszyscy potencjalni Kupujący są zobowiązani do okazania dowodu osobistego oraz, ewentualnie, zaświadczenia o zameldowaniu, nawet jeśli posiadają już numer oferenta. Dowód osobisty i zaświadczenie o zameldowaniu są w tym celu fotografowane i zapisywane. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał dowodu tożsamości, ewentualnie zaświadczenia o zameldowaniu wraz z pełnomocnictwem mocodawcy oraz oryginał dowodu tożsamości, ewentualnie zaświadczenia o zameldowaniu pełnomocnika.

 1. Wraz z udziałem w licytacji akceptowane są następujące warunki licytacji.
 2. Licytacja odbywa się w imieniu i na rachunek osoby trzeciej. Do licytacji zostają dopuszczeni tylko ci Oferenci, którzy wcześniej wylegitymowali się dowodem osobistym i posiadają numer oferenta. Dopłata wynosi zazwyczaj 20 % plus VAT. Rozbieżności będą ogłaszane oddzielnie.
 3. O przybitce decyduje prowadzący aukcję. Możliwa jest aukcja wygrana z zastrzeżeniem. Luedtke Versteigerungen GmbH może dochodzić cen kupna i innych wierzytelności we własnym imieniu i na rachunek strony trzeciej.
 4. Za rower, motorower lub skuter motorowy wystawiony na licytację należy zapłacić niezwłocznie po wygraniu licytacji, w przeciwnym razie będzie musiał zostać ponownie wystawiony na licytację. Ostatni Oferent nie jest uprawniony do żadnych dodatkowych przychodów; nie zostanie dopuszczony do dalszych ofert lub przyszłych licytacji i będzie odpowiedzialny za poniesione straty. Po wygraniu licytacji i dokonaniu płatności, rower itp. zostanie natychmiast przekazany. Ryzyko utraty przedmiotu po przekazaniu przechodzi na Kupującego.
  1. Za inny obiekt (np. narzędzie), wystawiony na licytację należy zapłacić gotówką na miejscu, niezwłocznie po wygraniu licytacji, w przeciwnym razie będzie on musiał być ponownie wystawiony na licytację. Ostatni Oferent nie jest uprawniony do żadnych dodatkowych przychodów; nie zostanie dopuszczony do dalszych ofert lub przyszłych licytacji i będzie odpowiedzialny za poniesione straty. Po wygraniu licytacji i dokonaniu płatności obiekt zostanie natychmiast przekazany.
  2. Pojazd mechaniczny wystawiony na licytację (np. motocykl, samochód osobowy, samochód ciężarowy) musi zostać opłacony przelewem bankowym na konto firmy Luedtke-Versteigerungen GmbH, w ciągu 2 dni roboczych po wygraniu licytacji, w przeciwnym razie będzie musiał być ponownie wystawiony na licytację. Ostatni Oferent nie jest uprawniony  do żadnych dodatkowych przychodów; nie zostanie dopuszczony do dalszych ofert lub przyszłych licytacji i będzie odpowiedzialny za poniesione straty. Dopiero po dokonaniu płatności pojazd zostanie dopuszczony do wydania. Płatność  gotówką nie ma miejsca.
 5. Przybitka na rzecz Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, ma miejsce po trzech wywołaniach.
 6. Wraz z przybitką przedmiot lub pojazd wystawiony na licytację uważa się za przekazany Kupującemu, a tym samym odpowiedzialność i ryzyko przypadkowego zagubienia, utraty lub uszkodzenia przez ogień, wodę, burzę, kradzież itd. przechodzi na Kupującego.
 7. Przedmiot lub pojazd wystawiony na licytację zostanie przekazany dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty. Wywiezienie przedmiotów, względnie pojazdu Kupujący przeprowadza na własne ryzyko i rachunek. Za ewentualne szkody spowodowane przez Kupującego w magazynie firmy składującej i na terenie przyległym, ten ostatni ponosi pełną odpowiedzialność. Wszyscy odwiedzający licytację ponoszą odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody. Należy postępować zgodnie z instrukcjami firmy składującej.
 8. Pojazd mechaniczny wystawiony na licytację musi zostać odebrany najpóźniej w ciągu tygodnia od wygrania licytacji (przybitki). Za późniejszy odbiór pobierane będą opłaty za przechowywanie w wysokości 30,00 € (netto) za dzień.
 9. Przedmioty i pojazdy wystawione na licytację będą sprzedawane na licytacji w takim stanie, w jakim się znajdują. Nie udziela się gwarancji na jakość, stan, kompletność, oczywiste lub ukryte wady obiektów zakupionych w drodze licytacji. Wszelkie reklamacje są wykluczone.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki podczas oględzin, licytacji i odbioru. Uruchamianie wystawianych pojazdów, maszyn, technologii jest zabronione.

Porsche 911 (996) 3,4l, 221KW

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:170.755
Dopłata:20%
Dostawca:prokurator

Yamaha YZF R1

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:29.383
Dopłata:20%
Dostawca:prokurator

Yamaha YZF R1

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:47.988
Dopłata:20%
Dostawca:prokurator

Mercedes Benz 220d

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:96.995
Dopłata:20%
Dostawca:prokurator

VW Golf 7 TDI

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:130.586
Dopłata:20%
Dostawca:prokurator

Fiat Doblo

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:246.230
Dopłata:0%
Dostawca:policja

VW Golf TSI

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:-
Dopłata:0%
Dostawca:policja

Mercedes Benz E 270 CDI

Data pierwszej rejestracji:15.04.2002
Przebieg:325.541
Dopłata:0%
Dostawca:policja

VW Polo Variant

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:193.429
Dopłata:0%
Dostawca:policja

Mercedes Benz C200 Kompressor

Data pierwszej rejestracji:15.02.2006
Przebieg:265.129
Dopłata:0%
Dostawca:policja

Audi A6 TDI

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:240.260
Dopłata:0%
Dostawca:policja

Anhänger/Trailer

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:-
Dopłata:0%
Dostawca:policja

Anhänger Stema

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:-
Dopłata:20%
Dostawca:przedsiębiorstwo budownictwa mieszkaniowego