Skip to main content

Licytacja pojazdów policyjnych

31.01.2020

Na licytację wystawiane są różne zabezpieczone pojazdy berlińskiej policji, inne pojazdy oraz rowery.

Ort
firmy Gollnau
Hauptstr. 62
16348 Wandlitz, Schönwalde

 

Harmonogram
O godz. 09:00 rozpoczęcie oględzin
Od godz. 11:00 licytacja rowerów
urządzenia techniczne
Od godz. 13:00 licytacja pojazdów mechanicznych


Hinweis zu den Katalogen
Bitte drucken Sie den Katalog bei Bedarf selbst aus. Auf dem Auktionsgelände erhalten Sie die gedruckte Version für einen Kostenbeitrag von 1,00€.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat licytacji.

Oferty składane są przez podanie numeru Oferenta; ostatnia oferta wygrywa licytację. Po wygraniu licytacji otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie, pod warunkiem, że w ciągu dwóch dni roboczych dokonają Państwo przelewu należnej kwoty na konto Luedtke-Versteigerungen GmbH. Na miejscu mają Państwo również możliwość zapłaty kartą Girocard lub przelewem za pośrednictwem komputera.

Płatność gotówką nie jest możliwa. Płatność bezgotówkowa możliwa jest również za pośrednictwem karty Girocard Państwa banku. Zwiększenie limitu karty można wcześniej uzgodnić z bankiem! Płatność kartą kredytową niestety nie jest możliwa..

Po wpływie zapłaty otrzymają Państwo wszelkie dokumenty pojazdu oraz potwierdzenie wydania. Pojazd zostanie Państwu przekazany na terenie licytacji po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 

Dopłaty

 • Zabezpieczone pojazdy policji 0%
 • Zajęte pojazdy prokuratury i inne pojazdy 20%


Schriftliches Gebot

Ein schriftliches Gebot kann nur vor Ort erfolgen, wenn sich das Fahrzeug  nach vorheriger Augenscheinnahme am Freitag angeschaut wurde. Ansonsten können schriftliche Gebote per Mail nicht berücksichtigt werden. 

Oględziny odbywają się w dniu licytacji od godz. 09.00. Nie jest możliwe uruchamianie pojazdów i wręczanie kluczyków.

Wszyscy potencjalni Kupujący są zobowiązani do okazania dowodu osobistego oraz, ewentualnie, zaświadczenia o zameldowaniu, nawet jeśli posiadają już numer oferenta. Dowód osobisty i zaświadczenie o zameldowaniu są w tym celu fotografowane i zapisywane. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał dowodu tożsamości, ewentualnie zaświadczenia o zameldowaniu wraz z pełnomocnictwem mocodawcy oraz oryginał dowodu tożsamości, ewentualnie zaświadczenia o zameldowaniu pełnomocnika.

 1. Wraz z udziałem w licytacji akceptowane są następujące warunki licytacji.
 2. Licytacja odbywa się w imieniu i na rachunek osoby trzeciej. Do licytacji zostają dopuszczeni tylko ci Oferenci, którzy wcześniej wylegitymowali się dowodem osobistym i posiadają numer oferenta. Oferty pisemne będą przyjmowane pod warunkiem, że oferta została opłacona z góry jako zabezpieczenie. Jeżeli licytacji nie wygrywa oferent pisemny, zdeponowana kwota podlega natychmiastowemu zwrotowi. Dopłata wynosi zazwyczaj 20 % plus VAT. Rozbieżności będą ogłaszane oddzielnie.
 3. O przybitce decyduje prowadzący aukcję. Możliwa jest aukcja wygrana z zastrzeżeniem. Luedtke Versteigerungen GmbH może dochodzić cen kupna i innych wierzytelności we własnym imieniu i na rachunek strony trzeciej.
 4. Za rower, motorower lub skuter motorowy wystawiony na licytację należy zapłacić niezwłocznie po wygraniu licytacji, w przeciwnym razie będzie musiał zostać ponownie wystawiony na licytację. Ostatni Oferent nie jest uprawniony do żadnych dodatkowych przychodów; nie zostanie dopuszczony do dalszych ofert lub przyszłych licytacji i będzie odpowiedzialny za poniesione straty. Po wygraniu licytacji i dokonaniu płatności, rower itp. zostanie natychmiast przekazany. Ryzyko utraty przedmiotu po przekazaniu przechodzi na Kupującego.
  1. Za inny obiekt (np. narzędzie), wystawiony na licytację należy zapłacić gotówką na miejscu, niezwłocznie po wygraniu licytacji, w przeciwnym razie będzie on musiał być ponownie wystawiony na licytację. Ostatni Oferent nie jest uprawniony do żadnych dodatkowych przychodów; nie zostanie dopuszczony do dalszych ofert lub przyszłych licytacji i będzie odpowiedzialny za poniesione straty. Po wygraniu licytacji i dokonaniu płatności obiekt zostanie natychmiast przekazany.
  2. Pojazd mechaniczny wystawiony na licytację (np. motocykl, samochód osobowy, samochód ciężarowy) musi zostać opłacony przelewem bankowym na konto firmy Luedtke-Versteigerungen GmbH, w ciągu 2 dni roboczych po wygraniu licytacji, w przeciwnym razie będzie musiał być ponownie wystawiony na licytację. Ostatni Oferent nie jest uprawniony  do żadnych dodatkowych przychodów; nie zostanie dopuszczony do dalszych ofert lub przyszłych licytacji i będzie odpowiedzialny za poniesione straty. Dopiero po dokonaniu płatności pojazd zostanie dopuszczony do wydania. Płatność  gotówką nie ma miejsca.
 5. Przybitka na rzecz Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, ma miejsce po trzech wywołaniach.
 6. Wraz z przybitką przedmiot lub pojazd wystawiony na licytację uważa się za przekazany Kupującemu, a tym samym odpowiedzialność i ryzyko przypadkowego zagubienia, utraty lub uszkodzenia przez ogień, wodę, burzę, kradzież itd. przechodzi na Kupującego.
 7. Przedmiot lub pojazd wystawiony na licytację zostanie przekazany dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty. Wywiezienie przedmiotów, względnie pojazdu Kupujący przeprowadza na własne ryzyko i rachunek. Za ewentualne szkody spowodowane przez Kupującego w magazynie firmy składującej i na terenie przyległym, ten ostatni ponosi pełną odpowiedzialność. Wszyscy odwiedzający licytację ponoszą odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody. Należy postępować zgodnie z instrukcjami firmy składującej.
 8. Pojazd mechaniczny wystawiony na licytację musi zostać odebrany najpóźniej w ciągu tygodnia od wygrania licytacji (przybitki). Za późniejszy odbiór pobierane będą opłaty za przechowywanie w wysokości 30,00 € (netto) za dzień.
 9. Przedmioty i pojazdy wystawione na licytację będą sprzedawane na licytacji w takim stanie, w jakim się znajdują. Nie udziela się gwarancji na jakość, stan, kompletność, oczywiste lub ukryte wady obiektów zakupionych w drodze licytacji. Wszelkie reklamacje są wykluczone.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki podczas oględzin, licytacji i odbioru. Uruchamianie wystawianych pojazdów, maszyn, technologii jest zabronione.

Mercedes Vito

Data pierwszej rejestracji:27.04.2009
Przebieg:328.881
VIN:WDF63970313496900
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Kleinbus

Data pierwszej rejestracji:25.11.1999
Przebieg:160.185
VIN:WV2ZZZ70ZYH041058
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Mitsubishi Kleinbus

Data pierwszej rejestracji:28.09.1994
Przebieg:152.062
VIN:JMBLZP03WRA503717
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Seat Leon

Data pierwszej rejestracji:22.03.2002
Przebieg:177.177
VIN:VSSZZZ1MZ2R030528
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Passat

Data pierwszej rejestracji:28.10.2010
Przebieg:97.571
VIN:WVWZZZ3CZAE194228
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Passat

Data pierwszej rejestracji:30.11.2010
Przebieg:158.079
VIN:WVWZZZ3CZAE196265
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Touran

Data pierwszej rejestracji:28.10.2011
Przebieg:161.394
VIN:WVGZZZ1TZCW032985
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Mercedes Sprinter

Data pierwszej rejestracji:29.10.2004
Przebieg:88.411
VIN:WDB9036621R703420
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Mercedes Sprinter

Data pierwszej rejestracji:29.10.2004
Przebieg:87.533
VIN:WDB9036621R701938
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Mercedes Sprinter

Data pierwszej rejestracji:27.02.2002
Przebieg:92.584
VIN:WDB9036611R349601
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Ford Focus

Data pierwszej rejestracji:15.12.2006
Przebieg:91.015
VIN:WF0MXXGCDM6R35291
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Honda Shuttle

Data pierwszej rejestracji:28.04.2000
Przebieg:131.697
VIN:JHMRA3830XC203800
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Kastenwagen

Data pierwszej rejestracji:27.12.2000
Przebieg:262.516
VIN:WV1ZZZ2DZ1H020484
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Kleinbus

Data pierwszej rejestracji:27.12.2000
Przebieg:256.253
VIN:WV1ZZZ2DZ1H020475
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Krad Derby Boulvard

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:183
VIN:VTHM571000000304
Dokumenty:-
Kluczyki:-
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Krad Flex Tech OCL 50 City

Data pierwszej rejestracji:13.01.2016
Przebieg:3.905
VIN:LZRG2F4C2H1703721
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Krad Minima

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:926
VIN:LJLTCBFF2K1200731
Dokumenty:-
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Renault Megane

Data pierwszej rejestracji:23.03.2017
Przebieg:-
VIN:VF1DZ1X0H55897175
Dokumenty:być
Kluczyki:-
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Seat Leon TDI

Data pierwszej rejestracji:20.10.2008
Przebieg:215.006
VIN:VSSZZZ1PZ9R024350
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Suzuki RF 600R

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:65.993
VIN:-
Dokumenty:-
Kluczyki:-
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Up

Data pierwszej rejestracji:03.12.2013
Przebieg:59.640
VIN:WVWZZZAAZED051628
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Ford Focus Titanium

Data pierwszej rejestracji:30.04.2014
Przebieg:48.266
VIN:WF0LXXGCBLEL57619
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:20%
Dostawca:prokuratura
Uwagi:Niesprawny technicznie

BMW 650i X-Drive Grand Coupe

Data pierwszej rejestracji:26.02.2013
Przebieg:142.212
VIN:WBA6B41000D148861
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:20%
Dostawca:prokuratura
Uwagi:Niesprawny technicznie

Mercedes Benz A250

Data pierwszej rejestracji:26.09.2012
Przebieg:214.343
VIN:WDD1760441J009293
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:20%
Dostawca:prokuratura
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Polo

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:235.702
VIN:WVWZZZ6NZYY594076
Dokumenty:-
Kluczyki:-
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Volvo v70

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:364.361
VIN:-
Dokumenty:-
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Ford Focus

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:208.952
VIN:WF0BXXGCDBXK20094
Dokumenty:-
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Mercedes Benz 230 CLK Kompressor

Data pierwszej rejestracji:17.11.1997
Przebieg:353.076
VIN:WDB2083471F017286
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Jaguar S-Type

Data pierwszej rejestracji:12.05.2004
Przebieg:221.246
VIN:SAJAA01P83FM93281
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Mercedes Benz C320 4-Matic

Data pierwszej rejestracji:08.11.2004
Przebieg:252.986
VIN:WDB2030841F371245
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Opel Vectra B

Data pierwszej rejestracji:28.02.2002
Przebieg:213.876
VIN:WOLOJBF3511199605
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Peugeot 206 cc

Data pierwszej rejestracji:27.04.2006
Przebieg:147.926
VIN:VF32DRFNA47487183
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Polo 6R

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:48.323
VIN:WVWZZZ6RZCY066366
Dokumenty:-
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Golf TDI Automatik

Data pierwszej rejestracji:28.09.2000
Przebieg:178.440
VIN:WVWZZZ1JZ1W276323
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

VW Golf TDI

Data pierwszej rejestracji:29.04.2005
Przebieg:124.720
VIN:WVWZZZ1KZ5W235228
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Renault Kangoo

Data pierwszej rejestracji:15.02.2001
Przebieg:-
VIN:VF1KCOFAF23954203
Dokumenty:być
Kluczyki:być
Dopłata:20%
Dostawca:firmy sprzątające mieszkania
Uwagi:Niesprawny technicznie

Audi A6 V6 Benzin

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:281.683
VIN:WAUZZZ4BZ1N030122
Dokumenty:-
Kluczyki:-
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie

Renault Megane Scenic 1,9dCI

Data pierwszej rejestracji:-
Przebieg:-
VIN:VF1JM0GD632013898
Dokumenty:być
Kluczyki:-
Dopłata:0%
Dostawca:policja
Uwagi:Niesprawny technicznie